Komínový servis - Komíny Poctivě

KOMÍNY POCTIVĚ

Komínovou technikou se zabývám více než 20 let.

Jsem REVIZNÍM TECHNIKEM SPALINOVÝCH CEST.

 (osvědčení : 042/36-024/2013.

Vysoké nároky kladu na odbornost a profesionalitu.

Veškeré info se dozvíte na mém druhém webu - odkaz níže.

KOMÍNOVÝ SERVIS

Frézování komínů

V případech nedostatečného rozměru/průměru stávajícího komínového průduchu je třeba nejdříve provést FRÉZOVÁNÍ komínu (zvětšení stávajícího rozměru-průměru). 

U běžně historicky stavěných zděných komínových průduchů o vnitřním rozměru 150x150mm , je možné do komínového průduchu po vyfrézování osadit nerezovou komínovou vložku o vhodném a správně navrženém vnitřním průměru 160mm-200mm.

Vložkování komínů

Vložkování komínu je nejčastějším druhem rekonstrukce komínů . Současné spotřebiče mají mnohem vyšší nároky na spalinovou cestu , než jaké mohou poskytnout stávající klasické jednovrstvé zděné komíny.

Způsob VLOŽKOVÁNÍ se provádí na základě typu a výkonu spotřebiče paliv buď nerezovými vložkami (spotřebiče na tuhá paliva) nebo plastovými vložkami (moderní plynové spotřebiče).

Stavby nových komínů

Konzultace před zahájením realizace a správný návrh spalinové cesty na základě zaměření v místě investora je základním kamenem úspěchu následné realizace . 

Správně a vhodně zvolený druh materiálu záleží na typu spotřebiče , druhu paliva a způsobu používání.

Před STAVBOU nového komínu je vhodná konzultace s odborníkem , který Vám pomůže vyjasnit si představu o postupu stavby komínu a finální podobě.

Třívrstvé nerezové komíny mohou plně nahradit jiné komínové systémy v případech , kde nelze zatěžovat nosné konstrukce budovy či je nutné použít svislý kouřovod s funkcí komína (tzv.přímé odkouření) nebo je nutné použít komín bez zadního odvětrání - nízkoenergetické a pasivní domy.


Revizní zpráva spalinové cesty

Kdy je NUTNÉ REVIZI SPALINOVÝCH CEST provést?

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

e) po komínovém požáru

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty