Naše služby

Základové desky

Věnujeme se výhradně stavbám zakladových desek pro dřevostavby i zděné domy.

Čistírny odpadních vod - ČOV

Obsahem díla bývá i dodávka a montáž ČOV (čistíren odpadních vod) či septiků na vyvážení.

Kompletní inženýrské sítě

Většinou se při výstavbě základové desky řeší současně i kompletní zasíťování pozemku (přípojka vody,elektřiny,plynu,kanalizace).

Zateplení soklu základové desky

Pro naše zákazníky nabízíme po stavbě domu i dodatečné zateplení soklu základové desky.

                  Chcete stavět?

Retenční nádrže na dešťovou vodu

Zajistíme rovněž dodávku a montáž retenčních jímek na dešťové vody s propojením s dešťovou kanalizací a s následným přepadem do zasakovacího pole.


Inženýrskogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum


V případě potřeby o tyto služby se,prosím,obraťte na :

Mgr.Richard Hampl

tel.: +420 606 051 012  

e-mail: RichardHampl@seznam.cz

Držitel odborné způsobilosti v sanační geologii, hydrogeologii a geochemii č. 1890/2004 a inženýrské geologii č. 2156/2011