Naše služby

Základové desky

Věnujeme se výhradně stavbám zakladových desek pro dřevostavby i zděné domy.

Čistírny odpadních vod - ČOV

Obsahem díla bývá i dodávka a montáž ČOV (čistíren odpadních vod) , septiků či jímek na vyvážení.

Inženýrskogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum


V případě potřeby o tyto služby se,prosím,obraťte na :

Mgr.Richard Hampl

tel.: +420 606 051 012  

e-mail: RichardHampl@seznam.cz

Držitel odborné způsobilosti v sanační geologii, hydrogeologii a geochemii č. 1890/2004 a inženýrské geologii č. 2156/2011

Kompletní inženýrské sítě

Většinou se při výstavbě základové desky řeší současně i kompletní zasíťování pozemku (přípojka vody,elektřiny,plynu,kanalizace).

Zateplení soklu základové desky

Pro naše zákazníky nabízíme po stavbě domu i dodatečné zateplení soklu základové desky.
                  Chcete stavět?Retenční nádrže na dešťovou vodu

Zajistíme rovněž dodávku a montáž retenčních jímek na dešťové vody s propojením s dešťovou kanalizací a s následným přepadem do zasakovacího pole.

Stavby komínů

Pro naše zákazníky nabízíme při následné výstavbě domu výstavbu komínu.Vždy se snažím navrhnout ideální systém s ohledem na instalovaný spotřebič.Jsem revizní technik spalinových cest,kdy výsledná práce včetně zapojeného spotřebiče končí revizní zprávou.

více www.kominy-poctive.cz